Dansk Sprogrevisions sproglige rådgivning koncentrerer sig først og fremmest om skriftsprog. Ofte griber rådgivningen om sig og udvikler sig til foredrag, artikler eller kurser. Undervisning, foredrag og kurser foregår hos Dansk Sprogrevision eller i lokaler du stiller til rådighed, og tilrettelægges efter dine ønsker og behov.

Sproglig rådgivning er relevant i forbindelse med en lang række opgaver:

  • Gennemgang af retskrivningsregler

  • Undervisning i korrektur

  • Sprogpolitik, korrekturmanual og retskrivningsvejledning

  • Intern korrektur

  • Vurdering af sprogligt niveau.

895 kr. pr. time