Dansk Sprogrevision optimerer tekst så den fremstår korrekt, præcis og formfuldendt. Tekstrevision foretaget af Dansk Sprogrevision er en mere omfattende korrektur som ikke blot korrigerer eventuelle sproglige fejl, men også tager hensyn til tekstens komposition, stil, layout og andre væsentlige faktorer.

Dansk Sprogrevision varetager som udgangspunkt ikke en traditionel tekstforfatterfunktion, men tager sig kærligt af og optimerer allerede eksisterende tekst. Det er altid en fordel at lade en ekstern sprogkonsulent der ikke har været involveret i udformningen af den pågældende tekst, gå teksten efter i sømmene for at opnå det bedste resultat. I langt de fleste tilfælde vil en professionel, ekstern gennemgang af teksten blotlægge sproglige problemer.

695 kr. pr. time